501(c)(3) non-profit organization EIN# 45-3802735
A I V M I   P A R T N E R S H I P
J U L Y   2 0 1 4
A M E R I C AN   I N D I A N   V E T E R A N S   M E M O R I A L   I N I T I A T I V E
Left: Laurel Deegan-Fricke, Cassandra Cisneros, & Elizabeth of AIVMI. Right: Stephen Bowers, AIVMI, Vietnam Combat Veteran, Seminole Tribe of Florida